fbpx

Onderwyseropleiding

Erasmus + Befonds waar van toepassing

Tuis / kursusse / Onderwyseropleiding

Oor Onderwyseropleiding

Die Linguaviva Sentrum (PIC No:945689764)  Lop Onderwyseropleidings vir die beoefening van Engelse taalonderwysers. Hierdie kursusse is geskik vir onderwysers van Engels wat hul Engelse taalvaardighede wil opdateer en nuwe onderrigmetodes leer.

Om effektief aan hierdie kursusse deel te neem, moet onderwysers 'n minimum vlak van B2 op die CEFR hê. Die kursusse beoog om onderwysers geleenthede te bied om hul Engelsvaardigheid verder te ontwikkel, hul huidige onderrigpraktyke te verfyn, verskillende benaderings en metodes te ondersoek en materiaal vir klaskamergebruik te ontwikkel. Kursusleiers is hoogs gekwalifiseerd met 'n rykdom van ondervinding.

In die middae kan daar van kursusgangers verwag word om projekwerk te doen, asook om plekke van sosiale en kulturele belang te besoek. Aandaktiwiteite kan ook gereël word. Die maksimum aantal studente per klas: 15. Hierdie kursusse is onderhewig aan 'n minimum van 6 deelnemers per kursus (tien gedurende die somermaande). Kursusse kan ook deur die loop van die jaar vir geslote groepe gereël word.

In-diens Onderwysersopleidingskursus vir Nie-Naturelle Onderwysers van Engels

Lees meer

Immersie in Ierse Geskiedenis, Kultuur en Literatuur vir Nie-Naturelle Onderwysers van Engels

Lees meer